Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Tarczownia.PL


Firma BIBCon.PL Jakub Kliś, zwana dalej sklepem internetowym Tarczownia.PL szanuje prawo swoich Klientów i Użytkowników sklepu do prywatności i gwarantuje prawo wyboru w zakresie udostępniania powierzonych informacji. Tarczownia.PL dokłada najwyższych starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BIBCon.PL Jakub Kliś z siedzibą ul. Letniskowa 27, Baranowo, 62-081, NIP: 9720901693, e-mail: sklep@tarczownia.pl, tel.: +48 535 120 320.

Dane przetwarzane przez Tarczownia.PL

Dane zbierane podczas rejestracji w sklepie
Aby Użytkownik mógł skorzystać z oferty sklepu musi się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy m.in. o adres e-mail oraz hasło jakie będzie używane podczas logowania do sklepu Tarczownia.PL.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w sklepie Tarczownia.PL zapytamy Użytkownika o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej sklepu Tarczownia.PL, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane podczas kontaktu ze sklepem Tarczownia.PL

Gdy kontaktujesz się z Tarczownia.PL za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz do sklepu swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe:
- w przypadku, chęci złożenia zamówienie - realizacja złożonego zamówienia,
- w przypadku, chęci otrzymywania newslettera - otrzymanie newslettera,
- w przypadku, chęci uzyskania od Tarczownia.PL informacji m.in. o oferowanym przez sklep towarze - otrzymania odpowiedzi na zadane zapytanie,
- w przypadku, potrzeby skorzystania z gwarancji lub reklamacji - realizacja powyższego zgłoszenia.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Uzyskane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- umożliwienia rejestracji w celu dokonania zakupu towarów oferowanych przez Tarczownia.PL oraz w celu realizacji umowy sprzedaży - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: Rozporządzenie),
- u
możliwienia dokonania zakupów towarów oferowanych przez Tarczownia.PL oraz w celu realizacji umowy sprzedaży bez konieczności rejestracji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
- wykonania ciążących na Tarczownia.PL obowiązków prawnych, np. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej w przepisach, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego, obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących rękojmi i reklamacji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
- ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celach dowodowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
- w celach marketingowych - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
- w celach przesłania newslettera - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
- w celach odpowiedzi na zadane pytania - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
- w celach odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne lub gwarancyjne.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej Tarczownia.PL, zbierania danych demograficznych o użytkownikach serwisu lub do personalizacji zawartości stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

Podmioty, którym przekazywane lub udostępniane są Twoje dane osobowe

Zebrane przez Tarczownia.PL dane osobowe przekazywane są następującym podmiotom:

1. Osobom upoważnionym przez Tarczownia.PL do przetwarzania danych osobowych (współpracownicy i pracownicy BIBCon.PL Jakub Kliś)

2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Tarczownia.PL na podstawie zawartej umowy:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne,
b) podmioty świadczące usługi księgowe,
c) podmioty świadczące usługi prawne.

3. Innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
b) podmioty prowadzące działalność płatniczą m.in. banki, instytucje płatnicze,
c) podmioty współpracujące z Tarczownia.PL przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Zebrane dane osobowe od Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

Przysługujące uprawnienia Użytkowników sklepu Tarczownia.PL

1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (np. otrzymanie newslettera, udzielenie odpowiedzi na zapytanie, marketing, itp.), przysługuje Użytkownikowi sklepu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody przed jej cofnięciem (zgodę można wycofać wysyłając żądanie na adres e-mail: ).
2. Żądania od Tarczownia.PL potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
3. Uzyskania od Tarczownia.PL:
- informacji na temat kategorii odnośnych danych osobowych,
- kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie Tarczownia.PL może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych).
4. Do przenoszenia danych.
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do prawa sprzeciwu sklep Tarczownia.PL dodatkowo informuje, że w szczególnych sytuacjach Użytkownik może (w dowolnym momencie) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Tarczownia.PL danych osobowych Użytkownika, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Tarczownia.PL lub interes publiczny.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu Użytkownika, sklep Tarczownia.PL nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją:
- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności, lub
- podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z wskazanych wyżej praw możesz skorzystać w następujący sposób kontaktując się pod adresem e-mail: sklep@tarczownia.pl.

Aby mieć pewność, że zgłaszający jest uprawniony do skorzystania z ww. praw, sklep Tarczownia.PL może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnienie Użytkownika.

Okres, przez który przechowywane są dane osobowe Użytkownika

Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika Tarczownia.PL uzależniony jest od celu i podstawy ich przetwarzania.

W przypadku realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem umową, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych, w tym ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z rękojmią i reklamacją. Odpowiednio wynosi on 3 lata jeśli chodzi o wykonanie umowy i ewentualne roszczenia oraz 7 lat jeśli chodzi o przepisy podatkowe.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych lub w celu otrzymania newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Użytkownika zgód udzielonych dla Tarczownia.PL.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować

Jeżeli Użytkownik dokonał transakcji zakupu towaru lub usługi, otrzyma od sklepu Tarczownia.PL wiadomości e-mail dotyczące przeprowadzonych transakcji. Sklep Tarczownia.PL może również kontaktować się z Użytkownikiem Tarczownia.PL telefonicznie, jeżeli pracownicy sklepu będą mieli ważne informacje dotyczące zawartej lub zawartych.

Jeżeli Użytkownik zapisał się na newsletter sklepu Tarczownia.PL lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, to będzie od nas otrzymywał drogą e-mail nasz newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych

Po zalogowaniu się do systemu sklepu Tarczownia.PL, Użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, ponieważ są częścią wystawionego rachunku lub faktury. Dane zbierane automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Polityka Cookie

Sklep Tarczownia.PL dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego on-line oraz strony internetowej było bezpieczne, wygodne oraz dostarczało wszystkich potrzebnych informacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wykorzystywanie plików cookie, które są umieszczane na komputerze Użytkownika, w celu zebrania informacji na temat wizyt na stronie internetowej Tarczownia.PL. Informacje te są niezbędne, aby sklep Tarczownia.PL mógł działać prawidłowo. Serwis Tarczownia.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

Czym są pliki cookie

Jest to niewielka informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z komputera. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookie

1. Dostosowanie zawartości strony internetowej sklepu Tarczownia.PL do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.
2. Tworzenie statystyk wskazujących w jaki sposób Użytkownicy Tarczownia.PL korzystają ze strony internetowej sklepu, dzięki czemu Tarczownia.PL może doskonalić jej strukturę oraz optymalizować zawartość.
3. Identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych na stronie Tarczownia.PL, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. Zapamiętywanie towarów i usług zamówionych na stronie Tarczownia.PL podczas realizacji zakupu.
5. Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

Rodzaje plików Cookie

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jak ograniczyć lub usunąć pliki cookie z komputera

1. Użytkownik może ograniczyć lub usunąć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Uwaga! Usunięcie lub zablokowanie plików cookie ze strony internetowej Tarczownia.PL może spowodować, że część strony może nie działać poprawnie.
2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu Tarczownia.PL wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
4. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie www.allaboutcookies.org .

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Strona internetowa sklepu Tarczownia.PL może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze strony Tarczownia.PL, abyśmy wiedzieli jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie sklepu Tarczownia.PL.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z ogólnodostępnego adresu e-mail sklepu: sklep@tarczownia.pl.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl